ค้นหาข้อมูลท่องเที่ยว
 
คำที่ใช้ค้น :
ประเภท :

 

มุมดาวน์โหลดและเกมส์ต่างๆ
 

VDO

Music

Wallpaper

Postcards

Game

Mobile
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
   
ประกาศรับสมัครทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
   ขอเชิญผู้สนใจส่งทีมสมัครเข้าร่วม การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552 "5th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2009" รอบคัดเลือกระดับจังหวัด
   
เทศบาลนครนครปฐมจัดงาน “ ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 2551 ระดับภาคกลาง ”
   เทศบาลนครนครปฐมได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพจัดงาน “ ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปี 2551 ระดับภาคกลาง ” ระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2551 เพื่อส่งเสริมพัฒนากิจการลูกเสือ - เนตรนารี ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 81 พรรษา
   
รายงานรายรับ – จ่าย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายเรื่อง รายงานรายรับ – จ่าย ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 99 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบนั้น
   
เที่ยวตลาดบางหลวงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่จังหวัดนครปฐม
   ดาบตำรวจ บำรุง วิมูลชาติ นายกเทศมนตรีตำบลบางหลวง เปิดเผยว่า ตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เป็นชุมชนแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรี ตัวตลาดเป็นสถาปัตยกรรม สมัยรัชกาลที่ 5 กล่าว คือ เป็นห้องแถวไม้สองชั้นหันหน้าเข้าหากัน ส่วนยาวที่สุดของตลาดห้องแถวไม้สองชั้น นับจากท่ารถโดยสารประจำทาง ลึกเข้าไปถึงแพริมน้ำ มีห้องจำนวน 130 ห้อง หันหน้าเข้าหากัน ปัจจุบันสภาพตลาดยังคงภาพความงดงามและบรรยากาศตลาดเก่าไว้อย่างสมบูรณ์
   
เทศบาลนครนครปฐมร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครนครปฐมจัดงาน “ วันพ่อแห่งชาติ ” ประจำปี 2551 ยิ่งใหญ่
   เทศบาลนครนครปฐมร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครนครปฐม กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2551 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 องค์พระประมุข ผู้เป็นที่รักและเทิดทูนของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ
 

 

เทศกาลและประเพณี
   
จังหวัดนครปฐมจัดสัปดาห์เค้กปีใหม่ ปี 2552
   นางสาวอินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ต้องบูรณาการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในการฝึกทักษะวิชาชีพและเป็นการฝึกปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติ พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
   
เทศบาลนครนครปฐมรับสมัครประกวดกระทง โคมแขวน หนูน้อยนพมาศ
   นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หน่วยงานรัฐ ตำรวจ สถานศึกษา ห้างร้าน และประชาชน ได้ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2551 ซึ่งจะมีขึ้นในพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2551
   
สืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนไทยทรงดำบ้านหัวถนน จังหวัดนครปฐม่
   นายพิฑูรย์ พิทยากรศิลป์ ผู้อำนวยการกองพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมกับชุมชนไทยทรงดำบ้านหัวถนน ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม และสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมพิเศษ “สืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนไทยทรงดำบ้านหัวถนน”
   
สายน้ำ สายชีวิต 18 ศักยภาพลุ่มน้ำท่าจีน
   หอการค้าจังหวัดนครปฐม ได้ศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของลุ่มน้ำท่าจีน ซึ่งไหลผ่านจังหวัดนครปฐม โดยคนนครปฐมเรียกว่า แม่น้ำนครชัยศรี ตลอดระยะทาง 92 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ 3 อำเภอในเขตจังหวัดนครปฐม เริ่มต้นจากเขตติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน สิ้นสุดที่ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน เข้าสู่เขตจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า มีถึง 18 ศักยภาพ
   
งานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง
    จังหวัดนครปฐม ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ณ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน ระหว่างวันที่ 17 - 25 เมษายน 2551 รวม 9 วัน ภายในงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากหน่วยงานต่าง ๆ และบรรดาเกษตรกรผู้ผลิต รวมทั้งการประกวดผลไม้ และมีมหรสพสมโภชเป็นประจำทุกคืน
 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ